పడగ్గది కవిత్వమా? మదిని మత్తెక్కించే పరిమళమా?

సాధారణం

muddu.jpgరాధికా సాంత్వనం : ముద్దుపళని

సరసం అంటే క్రిష్ణుడు, క్రిష్ణుడు అంటే సరసాలు గుర్తుకొస్తే అది మన తప్పో క్రిష్ణుడి తప్పో కానే కాదు. వీనులకు విందుగా, కంటికి ఇంపుగా, మనసుకు హాయిగా, చెప్తున్న కొద్దీ మరీమరీ చెప్పాలని అనిపించేలా చేసిన క్రిష్ణుడి రచయితలదే పాపపుణ్యమంతా. రాధ, సత్యభామ, జాంబవతి దలుగాగల క్రిష్ణుడి సతుల జాబితాకు ముందో వెనకో గోపికలను చేరిస్తే, చేంతాడు చిన్నపిల్లల మొలతాడు అయిపోతుంది. వీళ్లందరిలోనూ క్రిష్ణ సాహిత్యంలో రాధ పాత్ర ప్రత్యేకమైనది. ఆమె వయసుకూడా అతడి కంటే ఐదో ఆరో ఏళ్లు పెద్ద కాదు. ఆమె ప్రౌఢ కాగా అతడు బాలుడు. మరి మాధవుడు తన దవుల్ని రాధ పెదవులకు ఆనించిందెప్పుడు? గోపాలుడితో మనకెవ్వరికీ అంతగా పరిచయం లేదు గాని, మన సరస సార్వభౌముడు శ్రీనాధుడు భీమఖండంలో మొదటి ముద్దు సీన్ క్రియేట్ చేసాడని ఆరుద్ర అంటారు. అంతవరకు అచుంబితంగా వున్న రాధామాధవుల సంబంధం ముద్దులను దాటించి మురిపాల వరకు చేర్చారు తవాతి కవులు. ముద్దు మురిపాలను మరికాస్త ఘాటెక్కించి ఇద్దర్నీ మంచమెక్కించి పఠితలను మత్తెక్కించింది మాత్రం ముద్దుపళని. ఇళాక్రిష్ణుల భార్యాభర్తల ప్రణయం మధ్యలో రాధిక చేరిందా? లేదంటే రాధాక్రిష్ణ ప్రేయసీప్రియుల సరససల్లాపాల నడుమ ఇళా చేరిందా? పానకంలో పుడక ఎవరు? ముద్దుపళని విరచితమైనరాధికా సాంత్వనంపరిచయం వారం మీ కోసం

టూకీగా శృంగార కావ్యాన్ని ఏక వాక్యంలో చెప్పాలంటే ఆరుద్ర మాటల్లోనే చెప్పాలి: ” సారి రాధ అలిగింది. అలుక పెరగడం, మనసు విరగడం, అవమానం కలగడం, అంతరంగం మరగడం, కృష్ణుడు రాగానే చెడామడా చెరగడం, చివరికి అతని కౌగిలిలో కరగడంఇదే రాధికా సాంత్వనం కావ్య గాధ. మరి ఇదిలాగే ఉంటే కందుకూరి వీరేశలింగం నుండి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వరకు అందరూ దీన్నిచీ..బూతుఅని ఎందుకు ఈసడించుకున్నట్టో? ప్రభుత్వమైతే ఏకంగా గ్రంథాన్ని నిషేధించింది కూడా. (మనకు స్వతంత్రం వచ్చేక నిషేధాన్ని తొలగించు కున్నామనుకోండి, అది వేరే కధ) నాలుగు ఆశ్వాసాలలో నడిచిన కథనంలో ప్రతి పద్యమూ ఒక ఆణిముత్యమే. తంజావూరు రాజు కొలువులో ఉండిన ముద్దుపళని సంస్కృతం, తెలుగు, తమిళ సాహిత్యాలలో అద్భుతమైన పరిచయం ఉండడంతో భాషభావాలపై బిగువైన పట్టుతో కథ నడిపించడం విశేషం.

బాల్యవివాహాలు ముద్దుపళని కాలానికి సహజమైన విషయం. పాపం అదే తీరులో గోపాలుడికీ ఇళా ఈడేరక మునుపే భార్య కావడంతో మేనత్త వరసైన రాధ ఇంటిలో ఇళాతో మకాం పెడతాడు క్రిష్ణుడు. ఇళ సంసారానికి సిద్ధమయ్యేలోగా అందులోని మళకువలన్నీ క్రిష్ణుడికి కంఠతా వచ్చేస్తాయి. రాధ వాటిని నేరపిందో, క్రిష్ణుడే వాటిని నేర్చుకున్నాడో ముద్దుపళని మనకెక్కడా చెప్పరుగాని, ఒకరిని విడిచి మరొకరు ఉండలేనంత ప్రేమ. కామం. ఇళాను రాధే పెంచుతుంది. వయసొచ్చిన ఇళాతో క్రిష్ణుడికి శోభనం ఏర్పాట్లు చేయాలి. చేయడమే కాదు ఇద్దరికీ విడివిడిగా ఎన్నో జాగ్రత్తలు, మెలకువలు చెపతుంది. ఇళా క్రిష్ణులను ఒకటి చేస్తుంది గాని, రాధ మనసు మనసులో లేదు. ఇంకా తెల్లవారకముందే వారి గదిని చేరుకుని ఇళాను పక్కకు పంపించి కృష్ణుడి చెంత వాలిపోతుంది. తనతో కూడా కూడాక తొలిరాత్రి ముచ్చట్లు అడుగుతుంది. కృష్ణుడు అత్యంత సరసుడు కదాగడుసుగా లేలేత మొగ్గ, చిన్న పిల్ల ఇళా దగ్గర అంత సుఖమేం ఉంటుందని, రాధకూ ఇళాకు పోలికే లేదని రాదను మెప్పించబోతాడు. విననట్టే నటించిన చిన్నారి, గడసు ఇళా అన్నీ వినేసిందని ముద్దుపళని ఒక్క వాక్యంలో రెండో ఆశ్వాసపు తొలి పద్యంలో చెప్తారు. అదికూడా ఇలాradha01

అటు లా రాధిక, గోపీ

విటు నటు రతికేళి నేలి విడువంగ, నిలా

కుటిలాలక జేరి తనదు

కుటిలత్వ మెఱుంగనీక కూరిమి చెలగన్

ఆనక ఇళా పుట్టింటికి క్రిష్ణుడు వెళ్లాల్సివస్తుంది. తన దరిని గోపాలుడు లేకపోవడం రాధది వెలుతురు లేని ప్రపంచం. విరహ వేదన భరించలేక తప్పనిసరి మానసికావస్థలో చిలకను రాయబారంగా పంపుతుంది. అలా వెళ్లిన చిలక మూడు రాత్రులు ముగిసేనాటికి గడసరి ఇళా తన కొంగున క్రిష్ణుని కట్టేసుకోవడం చూసి అదే రాధకు విన్నవిస్తుంది. అక్కడితో రెండో ఆశ్వాసం ముగుస్తుంది. రెండో అధ్యాయంలోనే శృంగారం పాలు శృతిమించిందని విమర్శకులు గగ్గోలు పెడతారు. రసవత్తరమైన మూడో ఆశ్వాసంలో టైటిలుకు న్యాయం చేసే అసలు సిసలు కథ జరుగుతుంది. చిలుక చెప్పిన సంగతులు విని రాధ అసూయతో భగ్గున రగిలిపోతుంది. ఇళా క్రిష్ణుల సఖ్యత విని కలవరపడుతుంది. అన్నింటిని మించి గడసు ఇళా రాధికను పరిత్యజించమని మాధవుని బతిమాలడం చిలక చేరవేస్తుంది. అంతే రాధకు మండుతుంది. అలకపానుపు ఎక్కుతుంది. నాలుగో ఆశ్వాసంలో రేపల్లె చేరిన గోపాలుడు రాధికను ఇదీ అదీ అని ప్పలేని విధంగా బతిమాలుకుంటాడు. రగిలిపోతున్న రాధ మాధవుని తూలనాడుతుంది. అవేవీ పట్టించుకోని గోపాలుడు తనదైన శైలిలో కాళ్ల బేరానికి వస్టాడు. అనుకోకుండా ఒక్కసారి హటాత్తుగా క్రిష్ణుడు రాధ కాళ్ల మీద పడిపోతాడు. కావ్యం చదువుతున్న మనం ఒక్కమారు కలవరపడతాం. భార్యల కోపం పోగొట్టే కొత్త టెక్నిక్ కదా అని సంబరపడతాం, కాని తన ప్రియాతి ప్రియమైన ప్రియుణ్ణి రాధ ఎడమ కాలితో తోసేసరికి ఖంగుతింటాం. కాని ఇంతలోనే తేరుకుని ప్రసన్నమవుతుంది. రాధామాధవులు ఒకటవుతారు. ఏకమైన ప్రియ జంట ఆనందంగా ఉంటారు. ఇదీ వివరంగా కథ.

radha02 ఎటు తాళనున్నదో యీ కొమ్మ కెమ్మావి

కై టభారాతి ల్గాటునకును?

ఎటు లోర్వ నున్నవో యీ కన్నె చన్నులు

గోపసిమ్హుని గోటి కుమ్ములకును?

ఎటు లాన నున్నవో యీ తన్వి లే.దొడల్

చాణూరహరు మారు సాదనలకు?

ఎటు లాగ నున్నదో యీ నాతి నును మేను

దంతిమర్దను కౌగిలింతలకును (మొదటి ఆశ్వాసం 65 పద్యం)

అంటూ బెంగపడిన రాధ ఇళాదేవికి ఎన్నో కామ శాస్త్ర రహస్యాలు చెప్పినపుడు కాస్త పచ్చిగా ముద్దుపళని యీ మాటలు వాడారని మనమూ ఒప్పుకోక తప్పదు. యువ పాఠకులకు కావ్యంపై ఆసక్తి కలిగించడానికి అలాంటి మరి నాలుగు పద్యాలు ఇక్కడ పొందుపరుస్తున్నా.

ఇళా గోపాలురను శోభనం గదిలోకి పంపించి తాను వగచివగచి తలచిన పద్యమిది (1లో 75)radha03

నాతి యింతకు మున్నె, నా సామి మధు రాధ

రామృతమ్మును జూఱలాడ కున్నె?

యతివ యింతకు మున్నె, హరి విప్పు టురముపై

గుబ్బల కసిదీఱ గ్రుమ్మ కున్నె?

రమణి యింతకు మున్నె, రమణు కౌగిట జేరి

పారావత ధ్వనుల్ పలుక కున్నె?

చాన యితకు మున్నె, శౌరి పై కొన వెను

దియ్యక యెదురొత్తు లియ్య కున్నె? “

ఇళాదేవి పుట్టింటిలో క్రిష్ణుఇ భోగం గురించి చిలుక రాధకు వర్ణించి చెప్పే ఘట్టం ఇది: (2 లో 139, 140)

కృష్ణదేవుడు కరి కర క్రీడ సలుప,

జేరి తొడ లేచి పురికొల్పె గీరవాని,

నీలవర్ణిడి పైకొని కేళి నేల,

బాళి నెదురొత్తు లిచ్చె నిళా లతాంగి. (139)

కిలకిల నవ్వులు, గిలిగింతలును, బంధ

భేదపు రవములు, వింత వగలు,

పావురా పలుకులు, వాతెర నొక్కులు,

చిగురు మకారముల్, మరుగు తిట్లు,

దురుసు పైసరములు, తొందర ముద్దులు,

బిగి కౌగిలింతలు, బింకములును,

గొనగోటి మీటులు, గోర్గింపు, లుబుకులు,

కొసరులు, బొమ ముళ్ళు, కురుచ సన్న, (140)

రాధ అలకను తీర్చిన మాధవుడు ఆమెతో కూడినపుడు (4లో 103)

హత్తుకొని, యిన్ని విధముల

దత్తఱపడ ననగి పెనగి, తనివారక యా

బిత్తరి పై కొనె హరిపై,

మత్తేభముమీద నెక్కు మావంతు డనన్.

పరిచయ వ్యాసం ముగించే ముందర మహా కవయిత్రి ముద్దుపళని గురించి రెండు మాటలు చెప్పాలి. 1739 నుంచి 1763 వరకు తంజావూరును పాలించిన ప్రతాపసిం హుడు ఆస్థానంలో కొలువు చేసిన రాజనర్తకి ముద్దుపళని. గొప్ప సంగీత, సాహిత్య వేత్త అయిన ఈమె విశిష్టమైన శృంగార కావ్యాన్ని రాయాలనే తలంపుతోరాధికా సాంత్వనంరచనను చేపట్టారు. దురదృష్టం కొద్దీ మహిళ రచనగా, అంతకంటే హీనంగా వేశ్య రచనగా దీనిని తీసిపారేసిన అప్పటి పండిత పామరులు క్షమార్హులు కారు. మన అదృష్టం కొద్దీ బెంగుళూరుకు చెందిన నాగరత్నం గారు తాటాకుల ప్రతి సంపాదించి పాఠాన్ని పరిష్కరించారు. ఎందరు వద్దన్నా వినకుండా వావిళ్ల ప్రచురణలు ధైర్యంగా 1910లో కావ్యాన్ని ప్రచురించారు. గాని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో పుస్తకన్ని నిషేధించడమే కాకుండా ప్రతులను కూడా తగులబెట్టించిన ఘనులుండేవారు. 1947లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి టంగుటూరి ప్రకాశం నిషేధం ఎత్తేయించారు. కాని అంతకుముందు కూడా రహస్యంగా కావ్యాన్ని ప్రజలంతా చదివేవారట.

తర్వాత ఎమెస్కో సంప్రదాయ సాహితి పేరిట మళ్లీ పాత కావ్యాలను ప్రచురించినప్పుడు రాధికా సాంత్వనం ను ఆరుద్రతో ప్రవేశిక రాయించింది. పుస్తకమే ప్రస్తుతం మనకు దొరుకుతోంది. (ఇక్కడ ఎమెస్కో గురించి ఒక్కమాటఇప్పుడున్న ఎమెస్కో డి. విజయకుమార్ నడుపుతున్నారు. దానికీ దీనికీ పోలికలే లేవు. పాత కొత్త ఎమెస్కోలకు నక్కకు నాగలోకానికి ఉన్నంత(!) తేడా.) (సరే మరోమాటఇదే ఆరుద్ర రాసిన సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యంలో మచ్చుకైనా ముద్దుపళని ప్రస్తావన లేదు. అదో పెద్ద విచిత్రం.) మీకు ముద్దుపళని గురించి మరిన్ని వివరాలు కావాలంటే సుసీ థారు, కే.లలితల పాదకత్వంలో వెలువడిన విమన్ రైటింగ్ ఇన్ ఇండియా (క్రీ.పూ. 600-ఇప్పటివరకు)గ్రంథంలో చదవండి. ఇలాంటి కవిత్వాన్ని బూతు బూతని కారుకూతలు కూసేవారికి ఒక్కటే చెప్పగలం. నరాలని మెలిపెట్టించి, కోరికతో బుసలు కొట్టించి, మనసును పెడదోవ పెట్టించే సాహిత్యం మాత్రం ఖచ్చితంగా బూతు సాహిత్యం (ఎరోటిక్ లిటరేచర్). కాని హృదయానికి ఆహ్లాదం కలిగించి, ఊహలకు ఉత్తేజం అందించి, మనసుకు కొత్త రెక్కలిచ్చే మాటైనా, పాటైనా, బొమ్మైనా అది మంచి సాహిత్యమే అవుతుంది. లెక్కన చూస్తే ముద్దుపళని కవిత్వం ముచ్చటైన కవిత్వం.

ప్రవేశికలో ఆరుద్ర చెప్పిన ఒక్క మాట చెప్పి పరిచయాన్ని ముగిస్తాను. కావ్యంలోని గుణంకన్నా కవయిత్రి కులానికి ప్రాముఖ్యం ఇవ్వడం తగని పని. మన పూర్వులు దృష్టితోనే చిన్నచూపు శారు. అయితే తిరుపతి వేంకట కవులు, మల్లాది రమక్రిష్ణ శాస్త్రి తదితరులు మాత్రం రాధికా సాంత్వనానికి ఇవ్వవలసిన స్థానం ఇచ్చారు.

ప్రకటనలు

9 responses »

  1. రాధికా సాంత్వనం నేను కుర్రతనంలో చదివేను. ఎందుకు చదివేనో ప్రత్యేకంగా వివరించక్కరలేదనుకుంటా. ఆ కావ్యం అప్పట్లో నిషేధించబడటంలో అర్ధం ఉన్నదనే నేను అనుకుంటున్నాను. కొన్ని పద్యాల్లో శృంగారం పెచ్చుమీరి బూతుగా పరిణమించిందనే అనిపిస్తుంది. ఉదా: మదన గృహం, మదన ధ్వజం మొదలైన పదాల వాడుక. ఇది ఆనాటి పోర్నోగ్రఫీ అనడంలో నాకు సందేహం లేదు. పోర్నోగ్రఫీ అనేది పెద్ద మాట అయితే కనీసం దీన్ని ఎరోటిక్ సాహిత్యం అని అనక తప్పదు. ఆరకమైన సాహిత్యం తప్పా ఒప్పా అనేది వేరే చర్చ. కానీ ఈ కావ్య పరమార్ధం ఈనాటి ఎరోటిక్ లిటరేచర్ లేదా ప్లే బోయ్ మాగజైన్ల పరమార్ధం కన్న గొప్పది అంటే మాత్రం ఒప్పుకోవడం కష్టమే – కొంత స్త్రీ పక్షపాతమూ, ఇతర రాజకీయ దృక్కోణమూ ఉంటే తప్ప.

  2. ముద్దుపళని శృంగార కవిత్వం ఆనాటి తంజావూరు నాయక రాజుల ఆదరణ పొందింది. ఇది ఆకాలం నాటి సామాజిక విలువల్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. కవిత్వంలో వచ్చిన విపరీత పోకడలను బట్టి కొందరు ఆ కాలాన్ని “క్షీణ ప్రబంధ యుగం” గా పేర్కొన్నారు. అయితే కవికోకిల గుర్రం జాషువా తన “గబ్బిలం” కావ్యంలో “పచ్చపచ్చని ముద్దుపళని ముద్దుల కైత శృంగార రసము వర్షించు వేళ” అని సముచితంగానే వ్రాశాడు.

  3. రాధికా సాంత్వనం కావ్యాన్ని ఎన్నో వ్యయప్రయాసలకోర్చి ప్రచురించి వెలుగులోకి తెచ్చిన బెంగుళూరు నాగరత్నం గురించి ఆచార్య మోహన గారి వ్యాసం ఇక్కడ చదవచ్చు

  4. ఆరుద్ర రాసిన సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్యంలో మచ్చుకైనా ముద్దుపళని గురించిన ప్రస్తావనలేదంటే మీరా గ్రంథం సరిగా చూసి ఉండరు. ముద్దుపళనినే నిజంగా రాధికాస్వాంతనం వ్రాసిందా..కాదా అన్న వివాదంపై ఆయన చర్చించాడు కూడా..అలాగే ఈ విషయంలో ముద్దపళనినే సమర్ధించాడు కూడా!! (సమగ్ర ఆంధ్ర సాహిత్వాన్ని తరువాత ప్రచురణ మన సెన్సారు జనాలేమన్నా కత్తరించారో నాకు తెలియదు. నేను చదివింది మొదటి ప్రచురణ)

  5. పింగుబ్యాకు: పొద్దు » Blog Archive » జనవరి నెల తెలుగు బ్లాగుల కథా కమామిషూ!

  6. పింగుబ్యాకు: ఇవీ తల్లీ నిరుడు కురిసిన పరిచయ వ్యాసమ్ములు! « మీరు చదివారా?

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s